Band

Det finns inget inom musiken som är så kul som att spela tillsammans. Nu ger vi alla möjligheten att lära sig att spela i ett band. Anmäl er som en färdig grupp eller själv, så hittar vi dina bandkamrater åt dig. Ni i bandet får själva vara med och påverka vilken musik ni vill spela, kanske vill ni vara ett rockband, eller varför inte skriva era egna låtar, ni bestämmer!

Band

En lektion där man tillsammans med pedagog får spela i band, vi reserverar oss för att det måste vara minst 3 för att gruppen ska bli av.

7 lektioner á 30 min

En lektion i veckan

1000 kr Anmälan