Om baskurserna

Bas är ett instrument som är användbart i många sammanhang och många sorters musik. Hos oss kan du lära dig noter och spela efter ackord. Du kan öva på rytmik och stadig puls. Undervisningen är individuellt anpassad och du är själv med och påverkar innehållet.