Om baskurserna

Bas är ett instrument som är användbart i många sammanhang och många sorters musik. Hos oss kan du lära dig noter och spela efter ackord. Du kan öva på rytmik och stadig puls. Undervisningen är individuellt anpassad och du är själv med och påverkar innehållet.

Enskilda lektioner

En enskild kurs tillsammans med en pedagog. Här har du möjlighet att välja en lektion på 30 eller 45 min.

7 lektioner á 30 min

En lektion i veckan.

2200 kr Anmälan

14 lektioner á 30 min

En lektion i veckan

4200 kr Anmälan