Om Körsång

På Jämtlands musikskola erbjuder vi körsång. Att sjunga i kör kan vara rena hälsokuren. Kroppen syresätts, spänningarna släpper och stresshormonerna minskar. Körsång är friskvård- det är vetenskapligt dokumenterat.

Det bästa med körsång är att du delar glädjen i sången tillsammans med andra och att alla får känna sig delaktiga. Kurserna i körsång lär ut hur du får ut det mesta av din röst och avslutas med en konsert varje termin.

Vi erbjuder kör för nybörjare, där inga som helst förkunskaper krävs samt kör för lite mer vana sångare.

Vi håller våra övningar inne i Östersund på Gamla Tingshuset,
Samuel Permans gata 13

Körledare är Tove Thofelt. Vårterminen startar måndagen den 22:a januari

Hjärtligt välkomna!