Om Körsång

På Jämtlands musikskola erbjuder vi körsång. Att sjunga i kör kan vara rena hälsokuren. Kroppen syresätts, spänningarna släpper och stresshormonerna minskar. Körsång är friskvård- det är vetenskapligt dokumenterat.

Det bästa med körsång är att du delar glädjen i sången tillsammans med andra och att alla får känna sig delaktiga. Kurserna i körsång lär ut hur du får ut det mesta av din röst och avslutas med en stor konsert varje termin.

Vi erbjuder kör för nybörjare, där inga som helst förkunskaper krävs samt kör för lite mer vana sångare. Vi håller till på Tingshuset (Samuel Permans gata 13) och körledare för våra körer är Tove Thofelt.

Höstterminen startar v 37, måndagen den 7:e september. Hjärtligt välkomna!