Om sångkurserna

Sång är ett instrument man alltid bär med sig. Här finns chans för dig att gå hos en sångpedagog. På sånglektionerna har du möjlighet att lära dig att hitta styrka i din röst, andningsteknik, olika musikstilar och hur man framför en text på bästa sätt.
Undervisningen är individuellt anpassad och du är själv med och påverkar innehållet.